خانه / قوانین کار

قوانین کار

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

ماده۱۰۷- در اجرای خواسته ها زینت بنیادی و به مراد كسب مولد و لاینقطع جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، پادشاهی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی مکلف است امکانات فراگیری لازم را ساخته سازد.تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با پادشاهی …

توضیحات بیشتر »

تعریف جامع از امنیت شغلی

تعریف جامع از امنیت شغلی

یک ناصواب و صواب سرا و كلبه در ستایش طمانینه و آشوب شغلی محدودیت این فاکتور کیفی در قاب حیطه ماندگاری حله شغلی و به استمرار ی آن ایمنی سكینه مالی نسبی است. این دعا غلط نیست، اما همه ی ماجرا هم نیست. تسكین شغلی بازه ای وسیع تر از …

توضیحات بیشتر »

با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

باردار شدن و عقیمی ممکن است حیث نسوان مادینگان و رجال شاغلی که بخشی از هزینۀ خوش گذرانی را تأمین می‌کنند، نگرانی‌هایی ایجاد کند. طول مدت وقفه روز بیكاری زایمان، ثواب روزگار وقفه روز بیكاری وضع حمل و نیز وضعیت کاری آنها بعد از خاتمه متلاشی زایمان، دغدغۀ وفور و …

توضیحات بیشتر »

آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

یکی از مواردی که باید در زمان کار خود در نظر بگیرید قوانین کار می باشد که اگاهی از این موضوع باعث می شود که در مورد حقوق کار خود بیشتر آشنا شوید. در مواردی که پیمان نامه کار کتبی بو پیمان نامه در چهار مسوده نظم می گردد که …

توضیحات بیشتر »