خانه / ۱۳۹۷ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۷

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

ماده۱۰۷- در اجرای خواسته ها زینت بنیادی و به مراد كسب مولد و لاینقطع جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، پادشاهی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی مکلف است امکانات فراگیری لازم را ساخته سازد.تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با پادشاهی …

توضیحات بیشتر »